Citát

Milí priatelia,

vitajte na webových stránkach Centra sociálnych služieb Dúhový sen v Kalinove.

Naši klienti sú tiež iba ľudia s vlastnými zmyslami a určitým stupňom dôstojnosti. Preto si zaslúžia našu pozornosť a spoločnosť by ich mala rešpektovať takých, akí sa narodili. Naši zamestnanci sa o to v plnej miere snažia a vďaka odbornosti sa im to darí.

Naša práca nepatrí fyzicky ani psychicky medzi najľahšiu, avšak individuálny a chápavý prístup je pri práci so sociálne a zdravotne znevyhodnenými klientmi nevyhnutnosťou. Naši klienti u nás získajú pocit, že sú pri nich ľudia, ktorí to s nimi myslia dobre a ktorým na nich záleží. Cieľom nášho zariadenia je pomôcť klientom pri sebarealizácii a integrácii do spoločnosti, pretože ako ľudia majú na to plné právo.

Centrum sociálnych služieb Dúhový sen v Kalinove je rozpočtovou organizáciou pod hlavičkou a pôsobnosťou zriaďovateľa Prešovského samosprávneho kraja. Zariadenie má vlastnú právnu subjektivitu a finančne je priamo napojené na svojho zriaďovateľa.